Registrace nového uživatele

Údaje označené * jsou povinné.
Fakturační adresa
Jméno a příjmení (firma) *
Kontaktní osoba
Adresa *
PSČ, Město *
Stát *
IČO
DIČ
E-mail *
Telefon *

Adresa místa dodání faktury (vyplňte pokud se liší od fakturační)
Jméno a příjmení (firma)
Kontaktní osoba
Adresa
PSČ, Město
Stát

Přihlašovací údaje
Jako přihlašovací jméno slouží Vámi uvedený e-mail.
Heslo
Heslo pro kontrolu

Kliknutím na tlačítko ULOŽIT DATA souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem boncard.cz s.r.o., se sídlem Stavebníků 1313, 562 06 Ústí nad Orlicí, Česká republika, IČ: 24795321 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené ve zmíněném formuláři, a to až do případného odvolání tohoto slouhlasu, jak mi umožňuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Nejhledanější